Kärnkraftslobbyisterna har vaknat igen...

Den debattvilliga studenten J Simu har skrivit en replik på Torbjörn Johanssons förträffliga artikel mot kärnkraft i dagens Borås Tidning.

Han säger sig vara "miljövän för kärnkraft", något som är lika motsägelsefullt som att vara "köttätande vegan". Om Simu koncentrerat sig lite mer på sin omvärld än på sina fysikstudier skulle han upptäcka att medellivslängden bland urbefolkningen i Kanada, och bland de fattiga uranbrytarna i Uzbekistan sjunker och sjunker. Redan nu hör Östersjön till de mest radioaktiva vattnen i världen, vad skulle hända om radioaktiviteten nådde ner till grundvattnet?

Samtidigt tvingas vi skattebetalare subentionera produktion av denna förlegade och osäkra kraftproduktion. Dels går över 60% av allt EU- stöd för energiforskning till just Kärnkraft (kan det ha något samröre med dess farlighet?), dels är kärnkraften som enda kraftkälla befriade från försäkringar.

Fram för marknadsekonomi - låt kärnkraften betala för sin egen forskning, och sina egna försäkringar. Då skulle kärnkraftsindustrin rationalisera bort sig självt.

Kommentarer
Postat av: Johan Simu

Jag är helt för att låta kärnkraften betala för sig, kärnkraft är för övrigt enda energikällan som betalar för hantering av sitt avfall.
För att ta reda på de riktiga konsekvenserna av brytning med mera. Läs ExternE, läs de studier som gjorts om spridning av radon runt gruvorna i kanada. Läs om de studier som gjorts gällande doser gör gruvarbetare i kanda och australien.
Börja med dessa
L. Quindós Poncela et al Radiat Prot Dosimetry, Aug 2004; 111: 41 - 44.
R.A. Akber et al Radiat Prot Dosimetry, Dec 1992; 45: 137 - 140
http://externe.jrc.es/
Föresten miljövänner för kärnkraft är en förening så jag är inte enda som tillhör den skaran.
www.mfk.nu

Postat av: Tony

Bra att du säger dig vara positiv att låta kärnkraften betala för sig. Självklart skall kärnkraft betala för hantering av sitt avfall, och jag delar din uppfattning att även andra kraftskällor bör betala för sin eventuella miljöpåverkan. Det är därför jag är för rena energikällor, som ingår i kretsloppet, typ sol-, vind- och vattenkraft...

2007-04-15 @ 23:25:53
Postat av: Johan Simu

Det intressanta är att om man faktorerar in alla kostnader, även externa på grund av utsläpp med mera i bränslecykeln. Så kostar kärnkraft i snitt lika mycket som vattenkraft. Att låta industrierna betala för alla externa kostnader hade väldigt fort satt stopp för fossila bränslen och även biobränslen då biobränslen medför en extern kostnad på minst 10 miljard/år bara i Sverige i dagens läge. Det kan man förhoppningsvis lösa genom filtrering förmodar jag.

Läs ExternE. Den hanterar allt om just externa kostnader av energislagen och faktorer även in olycksrisker med mera. Det är väldigt bra grund när man ska bedömma hur de olika energislagen står sig mot varandra ekonomiskt.

Jag är definitivt inte mot sol, våg, vind och annan förnyelsebar energi. Jag har dock den inställningen att de inte kan fungera som bas i ett elnät för basen måste vara kontrollerbar och pålitlig. Min vision av ett rent sverige är att vi får våran el från en kombination av förnyelsebara källor och kärnkraft och att vi får våra drivmedel från vätgas produktion genom högtemperatur reaktorer och/eller någon slags biologisk process där tex genmanipulerade bakterier utnyttjar fotosyntes för att spjälka vatten och producera väte. Men det sistnämnda är väldigt långt in i framtiden.

På det sättet hade vi kunnat eliminera all primitiv förbränning.

2007-04-16 @ 11:45:30
URL: http://gronarealisten.blogg.se
Postat av: Tony

Mja, om du räknar att kostnaderna för kärnkraften är likställd kostnaden för vattenkraft, tja, då har du helt bortsett från Kärnkraftens försäkringskostnader (som i dag inte finns), och dess miljöbelastning, såväl i Sverige (Östersjön bl a) som i tredje världen och andra uranbrytande nationer...

Jag bibehåller uppfattningen att vi måste styra om till miljövänliga energikällor. Jag tror mycket på solkraft, vågkraft, vindkraft och mer traditionell vattenkraft. Och du - hur kan du påstå att solenergi skulle vara en opålitlig energikälla. De närmsta miljardtalet år lär vi inte behöva oroa oss vad gäller solens pålitlighet som energikälla ;-)

2007-04-17 @ 23:18:45
Postat av: Nils Rudqvist

Något som ofta saknas i de bloggar och texter man läser som är skrivna av kärnkraftmotståndare är länkar till rapporter som bekräftar det ni påstår.

Kan inte du skicka länkar så att man kan granska din fakta och se hur sann den egentligen är?

Vad menar du till exempel med att Östersjön räknas "till de mest radioaktiva vattnen i världen". Har du siffror på det och vilken enhet vill du använda dig av? Aktivitet, dos eller vad?

2007-04-18 @ 15:32:04
Postat av: Johan Simu

Det står i ExternE vilka kostnader de tagit med i sina beräkningar. Miljöbelastningarna av kärnkraft är väldigt små. Även inkluderat brytning eftersom det är relativt små mängder uran som behöver brytas på grund av den enorma energidensiteten.
Tar man sen i åtanke breeder reaktorer som kan utvinna 50ggr så mycket energi ur uran så blir uranbrytning en ännu mer marginel effekt.
Uranbrytning i kanada och australien har inte inneburit någon högre mortalitet för befolkningen runtomkring, iallafall inte enligt någon pålitligt studie som jag sett.
Befolknigen i närheten av gruvor i kanda utsätts endast för en extra dos på 0.05-0.2mSv/år, vilket ska jämnföras med naturliga dosen på 4-5mSv/år
Se tex
R.A. Akber et al Radiat Prot Dosimetry, Dec 1992; 45: 137 - 140
Och man har inte heller kunnat se någon ökning av cancer runtomkring kärntekniska anläggningar så vitt jag vet.
Läs tex Dousset Health Phys. 1989 Jun;56(6):875-84
Det omnämns även på barncancerfondens hemsida att ingen studie kunnat visa en ökning
http://www.cancerfonden.se/templates/Page____2095.aspx
Jag menar mest att sol inte är pålitligt eftersom vädret inte är förutsägbart. Oavsett hur bra solpaneler du har så faller det inte mycket solljus under en väldigt mulen dag. Samma med vind. Vinden blåser inte alltid. Det krävs därför en backup till de energikällorna för att försäkra sig om att ha en baskraft i nätet hela tiden. Backupen är oftast fossil eftersom det endast är i fossila kraftverk och vattenkraft som man lätt kan dra upp och ner på effekten. Behovet av en kontrollerbar energikälla som bas i elnätet är oumbärligt. Det funkar inte annars.
I mina ögon är kärnkraft verkligen en av de miljövänliga energikällorna. Majoriteten av argument mot kärnkraft verkar baseras på missförstånd gällande kärnfysik, reaktorteknik eller strålning.
På vilka studier och rapporter baserar mp sitt kärnkraftsmotstånd?

2007-04-18 @ 15:58:24
URL: http://gronarealisten.blogg.se
Postat av: Tony

Kärnkraftsindustrins avfallsprojekt är ett omfattande system av olika förvar och anläggningar.
SFR - Slutförvaret för radioaktivt driftavfall togs i bruk 1988 och ligger ca 50 meter under havsytan utanför Forsmarks kärnkraftverk. Där slutförvars i dag drygt 30 000 kbm kortlivat låg- och medelaktivt driftavfall från bl.a. kärnkraftverken, forskningen, industrin och sjukvården. Förvaret har i dag kapacitet för 63 000 kbm, men det kommer att byggas ut för att rymma mer driftavfall från kärnkraftverken.
Slutförvarets betongväggar är den enda barriären som fördröjer läckage av radioaktiva ämnen till grundvattnet och Östersjön. Tillsynsmyndigheterna konstaterar att "Utspädning i Östersjön är en viktig säkerhets- och skyddsfunktion" och att högsta beräknade utflödena av radionukleider från SFR "ger små doser tack vare just stor utspädning i Östersjön". (SKI 2003:37, SSI 2003:21)
Detta strider enligt min och Miljöpartiets mening mot intentionerna i Helsingforskonventionen och mot uppsatta miljömål för vatten och för en långsiktig hållbar utveckling.

2007-04-19 @ 15:08:17
Postat av: Tony

Enligt uppgifter från de danska experterna på radioaktivitet vid Risö-laboratoriet är det de svenska nukleära anläggningarna, som ger det största bidraget till kollektivdoserna till befolkningen runt Östersjön. Sedan Barsebäck stängts är det Oskarhamn som ligger i topp. De länder som får ta emot de högsta doserna är Sverige, Finland, Polen, Danmark, Ryssland och Lettland i nämnd ordning. Bottenviken och Finska viken är de hårdast belastade områdena.

Uppgifter från HELCOM visar att halterna av cesium137 i Östersjön ökat under hela 90-talet och in på 2000-talet. Tvärt emot vad man hade kunnat vänta sig har alltså halterna inte sjunkit utan stigit decennierna efter Tjernobylolyckan.

2007-04-19 @ 15:12:24
Postat av: Tony

Nils Rudquist vill ha en länk för att lära sig mer om varför kärnkraften inte är ett hållbart alternativ. Håll till godo:
http://www.ccnr.org/uranium_deadliest.html
m v h Tony

2007-04-19 @ 15:18:13
Postat av: Nils Rudqvist

Du, den där länken, har du läst den informationen som står där kritiskt?
Till en början är informationen där skriven av en tämligen partisk person, Dr. Gordon Edwards, som är en av de mest kända kärnkraftmotståndarna i Kanada.
Han skriver en hel del om att strålning ger cancer och hur farligt det är att röka. Men även om han siktar bra missar han poängen totalt. Att uranet bär ansvaret till de flesta av dödsfallen i USA från rökning är ett ganska befängt påstående. Här kan du få en länk så att du kan läsa på lite och utbilda dig vad som är farligt med rökning:
http://www.tobaksfakta.org/Default.aspx?id=3105
Det radon som orsakar cancer och dödsfall kommer alltså inte från varken urangruvor eller annan uranbehandling, utan från det radon som finns i marken och är ett problem som vi måste lösa men det har inte något att göra med kärnkraft.
Sedan kommer det argument som alla som är mot kärnkraft gillar att använda som sanning, att även små doser av bestrålning kan ge stokastiska effekter. Detta är inte utrett av förståeliga skäl eftersom latenstiden för cancer, om det överhuvudtaget ger cancer, av en sådan dos förväntas vara längre än tjugo år. Utan det man har gjort är att extrapolera ett dos-effektsammanband som gäller för höga doser. Det finns till och med forskning som visar på att låga doser kan vara bra för de har en stimulerande effekt på immunförsvaret, dock är detta något som måste forskas mer på.
Man kan bearbeta avfall från kärnkraft så att den det endast behöver ligga i några få hundra år. Att tro att man inte kan göra det säkert är både idiotiskt och ignorant, som du kanske vet finns det till och med byggnader som härstammar från det gamla romarriket och broar samt akvedukter som fortfarande står stabilt. Det är inte teknikoptimism utan snarare förnuft och normalt förstånd.
Det finns flera andra saker att påpeka i den rapport som är skriven av en sådan uppenbart partisk person som författaren är, ett krav från både kärnkraftanhängare och motståndare är dock en ordentlig redovisning av referenser och källor som fortfarande saknas.
Nu skall jag packa för jag skall flytta till helgen, panik!

2007-04-19 @ 20:52:04
Postat av: Tony

Vill börja med att önska lycka till med flytten.

Sedan - Visst, det går bra att kalla motståndar- expertis för partisk, visst. Men du ska veta att han är ordförande för en organisation med flera tusen medlemmar. Och det han säger, går att få verifierat av Greenpeace, SNF eller andra miljörörelser världen över. Det är inte snyggt att bora bortförklara en människas samlade bedömning med att den är partisk.

Alla människor som bestämmer sig för att ställa sig bakom en ståndpunkt är mer eller mindre partiska. Även du, käre Nils...

2007-04-19 @ 22:51:33
Postat av: Nils Rudqvist

Tack för lyckoönskningen!
Klart att alla personer är partiska, men mina argument är inte uppbyggda på en tro, till skillnad från er. Klart att jag är för kärnkraft och är därmed partisk MEN jag grundar mina åsikter på vetenskapligt verifierbara bevis och det, min vän, gör inte ni.
Till exempel, du säger att cesium stiger, det är en komplett lögn, se länk nedan:
http://www.helcom.fi/environment2/ifs/ifs2005/en_GB/C-137fish/_files/74195254692085876/default_FS/Fig3.jpg
Tycker att du skall be om ursäkt för antingen ljög du om cesiumhalten eller så är du inte tillräckligt påläst, vilket är det?
Du säger att jag bortförklarar en person bara genom att säga att han är partisk, men du struntar i att kommentera mina kommentarer på hans "rapport", är det för att du själv inte är tillräcklig kunnig och bara har gått på den populistiska dynga till osanning som sprids av kärnkraftmotståndet?

2007-04-20 @ 10:51:22

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback