Kärnkraft - en usel investering.

Rundquist och Simu vill ha fler argument till varför kärnkraft inte är en hållbar väg att gå. Här kommer några argument för mitt ställningstagande:

Avfallet hotar vatten och liv
Kärnkraftsindustrins avfallsprojekt är ett omfattande system av olika förvar och anläggningar.
SFR - Slutförvaret för radioaktivt driftavfall togs i bruk 1988 och ligger ca 50 meter under havsytan utanför Forsmarks kärnkraftverk. Där slutförvars i dag drygt 30 000 kbm kortlivat låg- och medelaktivt driftavfall från bl.a. kärnkraftverken, forskningen, industrin och sjukvården. Förvaret har i dag kapacitet för 63 000 kbm, men det kommer att byggas ut för att rymma mer driftavfall från kärnkraftverken.

Slutförvarets betongväggar är den enda barriären som fördröjer läckage av radioaktiva ämnen till grundvattnet och Östersjön. Tillsynsmyndigheterna konstaterar att "Utspädning i Östersjön är en viktig säkerhets- och skyddsfunktion" och att högsta beräknade utflödena av radionukleider från SFR "ger små doser tack vare just stor utspädning i Östersjön". (SKI 2003:37, SSI 2003:21)

Detta strider enligt min och Miljöpartiets mening mot Helsingforskonventionen och mot uppsatta miljömål för vatten och för en långsiktig hållbar utveckling.

Enligt uppgifter från de danska experterna på radioaktivitet vid Risö-laboratoriet är det de svenska nukleära anläggningarna, som ger det största bidraget till kollektivdoserna till befolkningen runt Östersjön. Sedan Barsebäck stängts är det Oskarhamn som ligger i topp. De länder som får ta emot de högsta doserna är Sverige, Finland, Polen, Danmark, Ryssland och Lettland i nämnd ordning. Bottenviken och Finska viken är de hårdast belastade områdena.

Uppgifter från HELCOM visar att halterna av cesium137 i Östersjön ökat under hela 90-talet och in på 2000-talet. Tvärt emot vad man hade kunnat vänta sig har alltså halterna inte sjunkit utan stigit decennierna efter Tjernobylolyckan.

Ingen lösning på klimatfrågan
Att få igång ett kärnkraftverk tar omkring 15 år. Samtidigt vet vi att vi bör minska användandet av de övriga fossila källorna med omkring 40% till omkring 2020, om vi skall klara oss från att riskera komma över brytpunkten då vi får en skenande och svårstoppad klimatutveckling. Att då investera i energi som inte kan tas i bruk förrän efter 2020, är vansinne. Dessutom - kärnkraft är ingen förnyelsebar energikälla. Om hela världen på allvar önskade ersätta alla övriga fossila energislag med kärnkraft, skulle det ta omkring 20 år innan brytningen av uran blev så kostsam att vi byggt in oss i en högst olönsam energiframställan.

Kärnkraften släpper också ut 4-5 gånger mer koldioxid än energiframställan ur förnybara källor. Detta på grund av de stora utsläppen som sker vid brytningen, anrikningen, transporterna och konstruktionerna av kraftverken. Visst, kraftverkskonstruktionerna lär kunna energieffektiviseras i framtiden, men samtidigt blir brytningen svårare ju djupare vi får söka, vilket äter upp den effektiviseringen.

Farligt ur konflikt- och terrorsynpunkt
Redan i dag pungar vi skattebetalare ut stora medel för säkerheten runt våra kärnkraftverk. Samtidigt vet vi att demokrati är en färskvara, och vi vet ingenting om hur vårt land ser ut om 200 år, 500 år eller 1000 år. Redan i dag förbjuder vi länder som Iran att anrika och hantera uran, skälet sägs vara ur säkerhetssynpunkt. Vem säger att de delar av världen som i dag präglas av demokrati om 500 år inte kan komma att härjas av terrorister. Nej, lika lite som Gustav Vasa hade någon kännedom om hur 2000- talets Sverige skulle komma att te sig, lika lite lär vi kunna förutsäga vad som händer efter oss. Det är en enorm risk, som kärnkraftslobbyisterna är beredda att ta för våra barns framtid, bara för en sketen kraftprodudktion.

Brytningen är smutsig
Ett argument som inga förespråkare någonsin bemöter, eftersom de inte någonstans kan finna rapporter som motbevisar det faktum att skolor fått evakueras, att medellivslängden förkortats, och nationella minoriteter utnyttjats i arbetet med att bryta uran.

I exempelvis Port Hope, Kanada, fick St Marys skola utrymmas för 20- talet år sedan, på grund av extremt hög radioaktiv strålning. Man hade använt radioaktivt slagg till att jämna ut tomter och husgrunder med. Detta fick saneras via skattebetalarna, trots att skulden låg på ett multinationellt företag. Hundratals hem och trädgårdar fick saneras. Men ännu i dag finns över 200.000 ton av radioaktiva slaggprodukter liggande helt öppet, i raviner och chaktrester, och än i dag springer barnen och leker i dessa områden, och exponeras för enorma mängder strålning.

Alternativen innebär bättre rustning för framtiden
Det finns alternativ till kärnkraft. Allt annat är löst snack. För det första - vi kan spara energi. Allt fler energialstrande verksamheter har funnit att man genom enklare åtgärder kan minska både förbrukning och kostnader. Exempelvis har Västra Götalandsregionen minskat sin energiförbrukning med i runda slängar 10% på bara fyra år, trots en ökad verksamhet (när det gäller värmen har man minskat med omkring 20%). Det här är en vinn - vinn- situation. Lägre kostnader - lägre miljöpåverkan.

Sedan har vi det där med sol, vind och vatten. Vindkraften blir mer och mer effektiv. Solenergin blir alltmer en realistisk källa för såväl el- som värmeproduktion. Och vattenkraftens utveckling är minst sagt spännande, inte minst med tanke på alla de vågkraftprojekt som pågår just nu. Till detta kommer biobränslen och ett ökat medvetande hos befolkningen.

Kärnkraften är på väg bort som framtidsalternativ (om det nu ens varit något). Det är bara att inse för Johan Simu, Nils Rundquist och andra kärnkraftförespråkare, att kärnkraften är omständig, dyr, farlig och inte minst fullständigt onödig i ett grönt samhälle, där tekniska innovationer handlar om framsteg och innovationer, i stället för att lappa på sådant som inte går att laga...

Hälsningar Tony


Kommentarer
Postat av: Johan Simu

Jag ska ta och läsa igenom ditt blogg inlägg ordentligt och sen svara på min egen blogg. Jag skriver ett inlägg till dig då.

Postat av: Johan Simu

Här är svaret
http://gronarealisten.blogg.se/1177005503_svar_till_tony.html

2007-04-19 @ 21:43:38
URL: http://gronarealisten.blogg.se
Postat av: Tony

Jaja, svaret från Johan Simu avslöjar en total brist på respekt för den samlade globala miljörörelsen. Och med den inställningen tror han att vi ska lyssna?

Jag häpnar...

2007-04-19 @ 22:45:17
Postat av: Johan Simu

Det är väldigt fegt och naivt att attackera min person istället för mina argument. Otroligt korkat att påstå att det är jag som har en dålig verklighetsuppfattning då det faktiskt är jag som har en utbildning inom kärn och strålningsfysik! Det är jag som har överblicken. Säger du även åt din läkare vilka mediciner som är bra? Förklarar du för din bilmekaniker hur han ska repa bilen?
Det enda jag kräver är att man använder respektabla källor. Alla med en akademisk bakgrund vet att grunden för all vetenskaplig debatt är peer review journaler. Om något publicerats i en vetenskaplig peer review journal eller av ett statligt organ då är jag öppen att debattera det. Om inte så är det inte värt att diskutera.
De källor jag ger är från statliga organ eller från peer review journaler. Därför är min information pålitlig och taget från "verkligheten". Inte något teoretisk flumm som du vill antyda. Det som publiceras i dessa artiklar ÄR forskningsresultat
från "verkligheten".
Vilket av dina påståenden har jag misstolkat? Ge exempel.
Jag har gett mina referenser och mina bevis. Vars är dina? Har du ens någongång på egen hand gått igenom de vetenskapliga journalerna för att se vad forskare har att säga om strålning med mera? Förstår du vad grundläggandeenheter som Gray, Sievert, Becquerel med mera innebär? Har du någonsin på egen hand räknat på radioaktivt sönderfall, cancerrisker, stråldoser? Om inte hur i helsike kan du då kritisera mina kunskaper när du själv inte besitter några?
Du kontrollerar iallafall uppenbarligen inte dina egna referenser eftersom HELCOM diagram motsäger dig till 100%.
Du påstår även att den samlade miljörörelsen delar dina åsikter. Men då har du glömt miljövänner för kärnkraft, sensible environmentalists med flera.
Du är nog bekant med Patrick Moore, Stewart Brand och James lovelock förmodar jag? Grundarna till dagens miljörörelser, de förespråkar alla idag kärnkraft. Vad har hänt med dom? Är de alla naiva och lurade?
Jag förelslår ett experiment till dig om du vill testa dina egna åsikter. Ring runt till landets kärnfysiker, strålningsfysiker, radiokemister och reaktorfysiker. De som bedriver faktiskt forskning om strålning och radioaktivitet. Se vad de har att säga om greenpeaces syn på strålning och radioaktivitet. Fråga dom om de tycker att greenpeace är en trovärdig källa för information!
Jag umgås och diskuterar dagligen med forskare inom kärnfysik, reaktorfysik och radiokemi. Detta eftersom jag just nu gör mitt examensarbete om beta sönderfall på Chalmers kärnfysikavdelnining. Ingen av dessa människor är kärnkraftsmotståndare! Alla tycker att greenpeace med flera bygger sina argument på luft. Om du inte tror mig så kontakta folk från dessa yrkesgrupper. Det är lätt gjort, lyft bara luren. Kontrollera om det är mina åsikter eller dina som delas av majoriteten av experter! Sätt din egen verklighetsuppfattning på prov? Vågar du ens göra det?
Ett exempel, för några veckor sen ordnade jag en stödlista för ESS där de som skrev under tyckte att MP's motstånd mot ESS är ogrundat. Varenda fysik professor jag bad skriva under gjorde det och höll med om att ni i MP inte har någon koppling till den fysikaliska verkligheten. Är då dessa forskare naiva och lurade? Förstår de sig inte på strålning? Jag har skickat en kopia av listan till er egen Ulf Holm ifall du vill konfirmera det jag säger. Lever alla dessa människor, meriterade professorer, i en teoretisk drömvärld?
Hur förklarar du att enorma internationella studier som ExternE anser att kärnkraft är ett av de bästa miljöalternativen? Är de forskarna lurade och naiva?
Den som försöker måla världen svart och vit är snarare du som inte har något som helst begrepp om vad kärnteknik är men samtidigt vill hävda att det är farligt.
Detta beteende är typiskt för så kallade "miljövänner". Ni kastar ut er dynga som en gödselmaskin, när man sen kontrar det med saklig information så slinker ni iväg efter att ha kastat lite förolämpningar.
Jag föreslåt att du slutar hämta andrahands information som filtrerats genom miljöorganisationerna och istället går direkt till kunskapskällan.
Kursböcker:
Introductionary nuclear physics. K.S Krane
Grundläggande strålningsfysik Mats Isaksson
Journaler:
Radiation protection dosimetry
Journal of nuclear engineering and design
Annals of Nuclear Energy
Radiation Measurements
Journal of Nuclear Materials
Läs och lär! Sen kan du komma och kritisera mig.

2007-04-19 @ 23:46:20
URL: http://gronarealisten.blogg.se
Postat av: Johan Simu

P.S vad som är häpnandsväckande är den brist på respekt som miljörörelserna har för grundläggande vetenskap.

2007-04-19 @ 23:50:20
URL: http://gronarealisten.blogg.se
Postat av: Johan Simu

http://gronarealisten.blogg.se/1177057240_tony_lgger_svansen_me.html

2007-04-20 @ 10:27:31
URL: http://gronarealisten.blogg.se
Postat av: Nils Rudqvist

Tony:

Ett tips, studera och studera kritiskt dina av dig själv citerade rapporter och källor innan du ger dig ut med dem i en debatt annars kan du verka som om du inte är påläst och allmänt löjlig.

Finns ingen anledning att upprepa det Johan redan kommenterat. Däremot borde du nog ta och läsa helcoms rapport, det står ju raka motsatsen till det du säger skall stå där. Den rapport är alldeles utmärkt att använda då man vill debattera FÖR en utbyggnad av kärnkraft. Tack för att du gjorde så att jag fick upp ögonen för den!

Ha det!

Ha det!

2007-04-20 @ 10:58:16
Postat av: Nils Rudqvist

Btw, jag heter Rudqvist, Nils Rudqvist :P...

2007-04-20 @ 10:58:35
Postat av: Tony

Min mening var inte att göra några som helst påhopp på er som personer. Om jag gjort det ber jag om ursäkt.

Men den fakta jag får från miljörörelsen rimmar tydligen inte med den fakta ni ställer er bakom. Jag väljer att tilltro miljörörelsens faktauppgifter, medan ni väljer att tilltro fakta från andra källor. Visserligen är miljörörelsen fattig, jämfört med offentliga myndigheter, och kan inte presentera lika många glättade rapporter. Men kompetensen finns där. Jag känner flera kärnfysiker inom miljörörelsen, som helt tar avstånd från idén om att kärnkraft skulle vara en hållbar energikälla.

Om man ser historiskt, så brukar miljörörelsen få rätt. Det tar några år, se bara på klimatfrågan, hormoslyr- debatten, asbestfrågan mm mm. Det tar några år innan myndigheter och andra köper våra argument, men jag är övertygad om att miljörörelsen kommer få rätt även i frågan om kärnkraften.

Dessutom finns det ingen som för mig presenterat något övertygande argument om att en hållbar utveckling kräver utbyggd kärnkraft. Så varför då hålla fast vid den, när den nu är så kontroversiell, och äventyrar fred och säkerhet?

Det finns alternativ mina vänner. Och det faktum att ni inte tycks tro det, och därmed låser er fast vid en såpass kontroversiell energikälla, det gör mig frustrerad. Ber åter om ursäkt i fall ni tyckte jag blev plump, det gör jag verkligen.

Samtidigt ska jag undvika att kommentera några av de föraktfullt utformade inlägg som funnits att läsa på "gronarelistan"...

Och du Nils - jag ska lägga ditt efternamn på minnet, bättring utlovas ;-)

2007-04-21 @ 13:14:45
Postat av: Johan Simu

Tja det är väll inte konstigt att man blir föraktfull när man blir behandlad med förakt. Dvs du kritiserar min verklighetsbild utan att ens läsa eller granska mina referenser. Jag var inget annat än trevlig när jag inledde diskussionen med dig.
Men jag sträcker mig gärna till att be om ursäkt till dig och godtar mer än gärna din ursäkt.
Det som frustrerar både mig och nils är att du inte läser våra referenser. Vi har läst dina och de håller inte om man granskar dem. Det är det vi försöker poängtera. Det verkar som att du inte alls tar hänsyn till den kritik vi ger till dina referenser? Vår kritik är ju inte baserad på våra åsikter. Det är solid vetenskap som ligger till grund, vilket man kan se om man läser våra referenser.
Jag har inte sett någon presentera ett övertygande alternativ. Jag är positiv till förnyelsebara energikällor. Men de är ännu långt ifrån att vara nog effektiva för att kunna ersätta kol och olja. Dessutom innebär klimathotet att vi måste agera nu. Då är kärnkraft det givna valet. Men jag stödjer helhjärtat investeringa i förnyelsebar energi. Särskilt vågkraft då jag tror det har mycket mer potential än vind. Men jag tycker det är dumt att utesluta kärnkraft när den är koldioxidfri. Frankrike har renast luft av alla i-länder, de har lägst koldioxidutsläpp per capita. De är helt enkelt det i-land som påverkar klimat minst per capita. Kärnkraft är hela förklaringen till det. Hur kan man blunda för den realiteten? Kanada, Frankrike, USA, Kina, Indien. Alla dessa länder ser kärnkraft som en ren och säker energikälla som ska användas.
Sol och vind, visst bygg på, jag är absolut inte emot det!
Men visa för mig hur man realistiskt ska kunna producera 50% eller mer av sveriges energi med de två energikällorna utan att bygga upp en stor fossil backup samtidigt som elproduktionskostnaden inte för överstiga 25-30 öre/kWh. Kärnkraft har redan bevisa att den kan göra så och mycket billigare. Hur ska vind kunna konkurera ekonomiskt när enbart subventionerna uppgår till 30 öre/kWh om inte mer?
Kärnkraft må vara kontroversiellt. Men den äventyrar varken fred eller säkerhet. Ingen människa har dött i varken USA eller Sverige på grund av civil kärnkraft. Är inte detta ett utmärkt bevis på hur enormt säkert det är?
Inget kärnvapen har någonsin byggts på grund av civil kärnkraft. Är inte det ett utmärkt bevis på att civil kärnkraft inte leder till kärnvapen?

2007-04-21 @ 14:02:27
URL: http://gronarealisten.blogg.se
Postat av: Johan Simu

BTW radbrytning verkar inte fungera, därför allting blir till en klump.

2007-04-21 @ 14:02:45
URL: http://gronarealisten.blogg.se
Postat av: Nils Rudqvist

Visst, miljöorganisationer har gjort bra saker för i tiden, bland annat protesterat mot provsprängningar av kärnvapen men med tiden har utvecklingen gått förbi dem och numera protesterar de mest för protestens skull. Det är en stor skillnad mellan kemikalieföroreningarna under senare hälften av 1900-talet och kärnkraften. Om man hade gjort en gedigen studie på asbest och andra kemikalier hade man snabbt kunnat se att det inte var bra att käka asbest. MEN det är inte ett argument man kan använda hela tiden! Bara för att ni har haft rätt tidigare betyder det inte att ni har rätt nu, det måste du förstå! Kärnkraft och strålningsfrågor är en såpass komplicerad fråga att jag tvivlar på att greenpeace har den kunskap som behövs för att med en tillräcklig kompetens utvärdera de frågor som är av betydelse. De flesta av er som debatterar har ingen utbildning i strålskydd, strålning, dosimetri, subatomär fysik eller reaktorfysik och därmed vet ni inte tillräckligt för att kunna komma med ett inlägg som är vetenskapligt korrekt. Jag har spenderat de senaste tre åren på att studera naturens lagar och jag kan därför säga att jag har en större kompetens än många andra på området och det är inte heller en slump att de flesta fysiker är för kärnkraft. Ett råd, studera fysik och upptäck att ni utifrån det kan skapa en egen uppfattning om kärnkraften som är vetenskapligt korrekt istället för att förlita er på någon annans uppfattning. Bli inte lurade!

Speciellt tydligt blir det när miljöorganisationer som miljöpartiet hänvisar till källor som helt och hållet säger tvärtom till det ni menar att de säger!

Svara på denna fråga, har du läst igenom till excempel helcoms rapport ang. cesiumhalten? Det står nämligen klart och tydligt att cesiumhalten i östersjön har gått ner och inte upp! Helt tvärtemot det du sa!

2007-04-22 @ 15:11:01
Postat av: Johan Simu

Ett slutkläm bara.
Du säger att du väljer att tro på miljöförenignarnas fakta medans vi väljer att tro på andra källor. Riktigt så enkelt är det inte.
Det handlar inte om ett godtyckligt val. Vi tänker inte "de killarna verkar veta vad de snackar om så vi tror på dom". Om man närmar sig vetenskap på ett sådant sätt så reducerar man vetenskap till ett trossystem liknande religion.
Men vetenskap är inte en tro! Vetenskap handlar inte om att man ska förlita sig på en källa. Vetenskap handlar om verifierbara sanningar. Vi använder de referenser som ger oss verifierbara sanningar.
Just därför blir det smått löjligt för oss att till exempel läsa om hur "hemskt" utsläppen till österjsön är när vi vet att det bara ger mikrosievert doser till invånarna runt östersjön.
Det finns bara ett fakta i ett sådant fall och det är att en sådan dos är ofarlig. Det går inte att se det på annat sätt för det är den vetenskapliga och verifierade sanningen!
Om jag säger åt dig att det är livsfarligt att röka en cigarette per år och hänvisar till en studie som visar att rökning orsakar cancer. Hade du inte då skrattat och sagt att jag misstolkar och överdriver det hela? Missförståenden gällande strålning är ännu mer förvridna än så.

2007-04-22 @ 16:10:10
URL: http://gronarealisten.blogg.se/
Postat av: Tony

Det är ingen idé att fortsätta diskussionen. Jag anser att de uppgifter jag fått via miljörörelsen håller, du anser att de uppgifter du fått från dina källor håller. Som miljöpartist är jag systemkritisk, och delar inte alltid den tillit till statliga myndigheters utredningar, som du tycks göra.
Förmodligen finns det de människor som anser att såväl ditt som mitt resonemang har poänger. Så är det bara, vi människor tolkar fakta på olika sätt, och man väljer också att tilltro den fakta som man traditionellt kunnat förlita sig på.
Och därför gives det till betraktaren att avgöra vem av dig och mig som har mest rätt i sin argumentation. Och även om jag anser att du drar helt fel slutsatser, så måste jag erkänna att du fört en stark argumentation för din sak.

2007-04-23 @ 22:41:32
Postat av: Nils Rudqvist

Jag håller med, finns ingen anledning till att fortsätta disussionen. Det som dock är roligt, om du hade kunnat presentera en rapport eller dylikt som kunde påvisa de effekter du talar om, då hade du kunnat rubba min åsikt gällande kärnkraften. Det misslyckas du dock totalt med, eftersom de fakta du anser finns där för att tala för er sak är inget annat än ren rappakalja och tyvärr är inte du(ni) tillräckligt utbildade inom området för att se detta. Därför behöver Sverige en ny miljöorganisation som baserar sig på vetenskap och inte strunt.

2007-04-24 @ 09:25:33
Postat av: lol

uyuhuy

2007-04-25 @ 11:31:07
Postat av: LOL

NÖÖÖRD

2007-04-25 @ 11:31:51
Postat av: Johan Simu

Tack för komplimangen Tony och tack för diskussion.
Vi lär nog stöta ihop med varandra i framtida debatter igen misstänker jag :) Man får försöka minnas att vi i slutändan vill samma sak iallafall, Ren luft och ren natur! Även om vi inte håller med varandra om hur vi ska ta oss dit.

2007-04-26 @ 23:45:20
URL: http://gronarealisten.blogg.se/
Postat av: Daniel Halldorf

Jag håller med Johan Simu och Nils Rudqvist i deras kommentarer. Personligen är jag betydligt mer påläst inom radiobiologi än många inom den självutnämnda gröna rörelsen. Det blir absurt när de gröna som Greenpeace m.fl. lyfter fram kärnkraften som ett sådant stort hot. Jag var själv medlem i Greenpeace, men ju mer naturvetenskapligt utbildad jag blev, desto mer insåg jag att de sprider en massa lögner. Det är en obefogad rädsla som helt saknar proportioner, som Greenpeace m.fl. sprider vad anbelangar radioaktivitet och joniserande strålning. Av den anledningen valde jag att avsluta mitt medlemsskap hos Greenpeace. De bryr sig mer om Greenpeace än vad de bryr sig om miljön, är jag rädd. Med tanke på all denna bakåtsträvan vad gäller kärnkraften så kan man ju förstå vilka mängder växthusgaser och kvantiter med bl.a. kol som behövts brytas för att ersätta, aldrig byggd kärnkraft, med kolkraftverk. De skador på miljön och det dödliga avfallet (koldioxid bl.a.) som det gett upphov till är bedrövligt. Jag håller fullständigt med om att vi skulle behöva en ny miljöorganisation som baserade sig på vetenskap, och inte tro och tyckande av ett gäng amatörer. Det tråkiga är också att de sagor som Grön fred (Greenpeace) och de andra sprider blir till sanningar inom organisationerna. Som kommentarerna från miljöpartisten ovan visar, så är det ju i princip omöjligt att få dem att inse de fakta som hårt arbetande vetenskapsmän kommit fram till. Jag tycker att det är att förlöjliga seriösa vetenskapsmän, med att bara fösa bort de fakta som finns, och den gedigna kunskap många av dem besitter. Om man gör så tyder det bara på att man har mycket låg kunskap inom området själv. Det gör att man inte blir trovärdig. Det är synd att majoriteten av människor inte begriper detta, och handlar därefter, d.v.s. att lita mer de gröna än på solid vetenskap.

2007-09-30 @ 13:30:51

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback