På studiebesök bland tårgas och avspärrningar

Miljöpartiets region- och landstingspolitiker var i Oslo på studiebesök torsdag- fredag. Vi besökte det nytänkande hightec- bygget på Akeshus sykehus (tack Nina K, för det fina arrangemanget)! Om detta kommer jag nog berätta lite mer längre fram, men de små kommentarer som jag, tämligen mör, efter fyra intensiva dagar med MIL- möte (Miljöpartister i landstingen), är att vi bodde på Tollbugaten, alldeles brevid avspärrningarna i centrala Oslo.

Det började med att vi efter ankomst till Oslo vid 19.30- tiden i torsdags skulle ut och käka på Akers brygge. Från Tollbugaten är det enklast att ta trappan ner mot rådhuset, och sedan följa kajkanten för att nå detta Oslos innestråk. När vi närmade oss trappan, kom dock flera journalister och fotografer springande mot oss, och ropade att nu har polisen börjat angripa demonstranterna med tårgas. Utan att veta om det, hade vi hamnat just vid det läget, då de fredliga demonstrationerna mot Norges militära närvaro i Afganistan höll på att gå över i kravaller. Själv hade jag ingen aning om att Condoleza Rice och 32 andra NATO- utrikesministrar satt och åt middag i rådhuset.

Det stack till i ögonen, och alla miljöpartisterna och journalisterna började rossla och ha sig. Från trappan såg vi sedan hur några av demonstranterna bröt avspärrningarna och kastade sten mot poliserna. Själva gick vi efter ett tag förundrade vidare till restaurangen.

När vi ätit och betalat (240 norska kronor för en pizza med enbart ost och ett glas mineralvatten, jojo, i Norge rinner slantarna snabbt ur fickan), gick vi så åter mot hotellet. När vi kom fram var hela kvarteret avspärrat, men några kvinnliga ryttarpoliser dirigerade runt oss, och förklarade att en liten passage till Hotel Millenium hölls öppen. Anledningen till avspärrningarna var att polisen gjort ett tillslag till ett ungdomshus i kvarteret, och där gjort fynd av sprängmedel, kaststjärnor, taggtråd och gatsten, och därefter beslutat genomföra ett massgripande av ca 250 demonstranter.

Ja se, där kan man se hur det kan bära sig till, bara för att man tänkt åka på studiebesök till Oslo...

Dags att deklarera

Har just lämnat in deklarationen, via internet. Skatteverkets serviceinriktade sida är varmt mottagen :-)
Snabbt, smidigt, säkert.

Vad innebär evidensbaserad vård?

Ofta när miljöpartiet driver frågor som rör komplementära behandlingsmetoder, möts vi av påståendet att vårdformen inte är evidensbaserad. Med det menar man att den inte har någon bevisad effekt. I bland känns det dock som att påståendet slängs in som ett format A1- svar på många av de idéer (mp) företräder inom hälso- och sjukvården. Och då menar jag idéer och förslag som enligt undersökningar visat sig ge en god effekt, men som ändå bedöms som icke evidensbaserad vård.

Ta psykiatrin, till exempel. I Västra Götalandsregionen förbrukas högre andel psykofarmaka än någon annanstans i landet. De som styr inom regionens psykiatri anser att psykofarmaka bevisligen är en effektiv behandlingsmetod. Och trots att allt fler utredningar visar på att en allt för stor förskrivning av psykofarmaka kan nå skadlig effekt, så fortsätter förskrivandet som om dessa uppgifter inte fanns.

Och trots den onormalt höga förskrivningen av psykofarmaka i regionen, vägrar man att se sig om efter andra lösningar, trots att det finns dokumenterad erfarenhet som visar på att andra former av behandlingar kan vara väl så effektiva.

I Strömstad finns ett gott gäng inom barn- och ungdomspsykiatrin som arbetar med ljudträning enligt Tomatis- metoden. Den har enligt en nyligen presenterad långtidsstudie visat sig ha en långt mycket högre effekt för barnens välbefinnande än vilken medicinering som helst. Enligt studien är är resultatet entydigt. Samtliga barn i undersökningen var bättre efter behandling, i snitt omkring 30% bättre. Barn med autism fick plötsligt förmåga att kommunicera och delta i ett normalt liv. Barn med ADHD kunde plötsligt studera på egen hand, utan särskilda klasser eller hjälplärare. 

Trots goda resultat i en långtidsstudie gjord av regionens egen profession, kommer HSU (Hälso- och sjukvårdsutskottet) sannolikt att föreslå att Tomatis- metoden inte ska erbjudas på andra håll än i Strömstad. Vår (mp)- motion i frågan föreslås bli avslagen på onsdag. Trots dokumenterad effekt, trots krav från föräldrar och anhöriga. Trots ökad livskvalitet för barnen. Nejdå, i VG- regionen ska vi fortsätta medicinera bort problemen, fastän allt fler rapporter visar på riskerna med övermedicinering...

I regionen finns det en privat aktör som erbjuder god psykosomatiskt inriktad vård, d v s en vård som utgår från en helhetssyn på människan, där man utgår från att kroppen och hjärnan hör ihop och reagerar av varandra. IPSOMA heter aktören, om jag inte missminner mig. Regionens centrum för hälso- och sjukvårdsanalys gjorde en studie kring nyttan av psykosomatiskt inriktad vård för ett par år sedan. Där konstaterades att andelen människor som kunde gå tillbaka till arbetet var långt mycket högre än hos dem som möttes med medicinering. Livskvalitéten och arbetsförmågan kom tillbaka, de var inte längre några medicinknaprande stackare som gick i ständig depression och tankar om självmord. Men trots utvärderingen var det ingen som bemötte utvärderingen med något mer än en axelryckning hos regionledningen.

Resonerandet från min sida mynnar ut i tre frågor:

1. Hur ska man kunna utveckla hälso- och sjukvården när somliga hävdar begreppet  "evidensbaserat" så fort de räds ett ifrågasättande av gamla invanda mönster?

2. Vad innebär begreppet evidensbaserad vård i ett läge där man inte längre tar hänsyn till de dokumenterade effekter som regionens egna undersökningar visar på?

3. Varför intas en rigid hållning med hänsyn till "evidensbasering" när det gäller människors själ, samtidigt som regionen verkar bortse från krav om "evidensbasering" när det gäller ingrepp som handsvettsoperationer och omskärelse av små pojkar?

Vore väldigt intresserad att få svar på dessa frågor, so come on, i debattvilliga själar...

Oljelandet Norge visar vägen i klimatarbetet...

När nya regeringen i Sverige slått av på takten i klimatarbetet visar Norge istället vägen. Det var en stolt Jens Stoltenberg som på Arbeiderpartiets landsmöte kunde presentera en grön plan för den rödgröna koalitionsregeringen i Norge. En plan som går långt mycket längre än både Kyoto- protokoll och EU.

Till 2012 skall de klimatpåverkande utsläppen i Norge vara 10 % lägre än 1990 års nivå. Till 2020 skall de vara 30% lägre, och till 2050 skall de ha minskat med 100%. En plan som gör Norge till det första landet i världen som på allvar visar vägen in i ett hållbart samhällsbygge. Det är bara att gratulera nabolandet till en handlingskraftig och framtidsinriktad koalition.

En rödgrön koalitionsregering har visat vägen i Norge. Kan man hoppas att de svenska socialdemokraterna tar till sig av ett vinnande koncept, och tar initiativ till ett framtidsinriktat rödgrönt regeringsalternativ i Sverige till nästa val?

I morgon Strömstad

Först lite reklam:
----------------------
Angela Aylward som partisekreterare
---------------------

I morgon åker jag och Miljöpartiet i Västra Götalandsregionen till Strömstad på studiebesök. Skall bli lärorikt att få lära sig mer om Tomatis- metoden, som används av psykiatrin där. Måste säga att det är glädjande att man vågar öppna upp för komplementära metoder inom psykiatrin. Och speciellt kul att det skett i just Strömstad, som är något av en modell för hur bra ett småsjukhus kan fungera.

SOM- institutet bekräftar vad många anade: Persson sänkte (s)

SOM- institutet presenterade i dag sin undersökning gällande människors inställning till partiledarna/språkrören. Inte helt oväntat fick Fredrik Reinfeldt (m) högst betyg (+11), medan Fi- ledaren Gudrun Schyman (-12) fick lägst betyg. Andra intressanta aspekter är att Göran Persson (s) bara fick betyget -7, vilket var näst sämst av riksdagspartiernas partiledare/språkrör (bara vänsterledaren Ohly fick sämre förtroende).

Hur gick det då för miljöpartiets språkrör? Jodå, de hamnade på plats 4 respektive 5. Maria Wetterstrand var populärast och nådde resultatet +1. Peter Eriksson klämde sig in mellan sin kvinnliga kollega och (fp)- ledaren Lars Leijonborg, med sitt betyg på -5. Ett helt okej resultat, med tanke på att (mp) vid tiden för valet var det riksdagsparti som uppnådde svagast väljarstöd.

I dag presenterade för övrigt TV 4 en mätning, där (mp) är tredje största parti. Jojo, det går åt rätt håll...

Skit och slask rätt ut i vattnet

Just nu pågår Kalla fakta i TV 4. I kväll handlar det om Kaliningrad, staden i Göteborgs storlek som saknar reningsverk. Staden där allt avloppsvatten går direkt ut i Östersjön. Något att tänka på när det gäller bottendöd, algblomning och badstränder till sommaren...


Kärnkraft - en usel investering.

Rundquist och Simu vill ha fler argument till varför kärnkraft inte är en hållbar väg att gå. Här kommer några argument för mitt ställningstagande:

Avfallet hotar vatten och liv
Kärnkraftsindustrins avfallsprojekt är ett omfattande system av olika förvar och anläggningar.
SFR - Slutförvaret för radioaktivt driftavfall togs i bruk 1988 och ligger ca 50 meter under havsytan utanför Forsmarks kärnkraftverk. Där slutförvars i dag drygt 30 000 kbm kortlivat låg- och medelaktivt driftavfall från bl.a. kärnkraftverken, forskningen, industrin och sjukvården. Förvaret har i dag kapacitet för 63 000 kbm, men det kommer att byggas ut för att rymma mer driftavfall från kärnkraftverken.

Slutförvarets betongväggar är den enda barriären som fördröjer läckage av radioaktiva ämnen till grundvattnet och Östersjön. Tillsynsmyndigheterna konstaterar att "Utspädning i Östersjön är en viktig säkerhets- och skyddsfunktion" och att högsta beräknade utflödena av radionukleider från SFR "ger små doser tack vare just stor utspädning i Östersjön". (SKI 2003:37, SSI 2003:21)

Detta strider enligt min och Miljöpartiets mening mot Helsingforskonventionen och mot uppsatta miljömål för vatten och för en långsiktig hållbar utveckling.

Enligt uppgifter från de danska experterna på radioaktivitet vid Risö-laboratoriet är det de svenska nukleära anläggningarna, som ger det största bidraget till kollektivdoserna till befolkningen runt Östersjön. Sedan Barsebäck stängts är det Oskarhamn som ligger i topp. De länder som får ta emot de högsta doserna är Sverige, Finland, Polen, Danmark, Ryssland och Lettland i nämnd ordning. Bottenviken och Finska viken är de hårdast belastade områdena.

Uppgifter från HELCOM visar att halterna av cesium137 i Östersjön ökat under hela 90-talet och in på 2000-talet. Tvärt emot vad man hade kunnat vänta sig har alltså halterna inte sjunkit utan stigit decennierna efter Tjernobylolyckan.

Ingen lösning på klimatfrågan
Att få igång ett kärnkraftverk tar omkring 15 år. Samtidigt vet vi att vi bör minska användandet av de övriga fossila källorna med omkring 40% till omkring 2020, om vi skall klara oss från att riskera komma över brytpunkten då vi får en skenande och svårstoppad klimatutveckling. Att då investera i energi som inte kan tas i bruk förrän efter 2020, är vansinne. Dessutom - kärnkraft är ingen förnyelsebar energikälla. Om hela världen på allvar önskade ersätta alla övriga fossila energislag med kärnkraft, skulle det ta omkring 20 år innan brytningen av uran blev så kostsam att vi byggt in oss i en högst olönsam energiframställan.

Kärnkraften släpper också ut 4-5 gånger mer koldioxid än energiframställan ur förnybara källor. Detta på grund av de stora utsläppen som sker vid brytningen, anrikningen, transporterna och konstruktionerna av kraftverken. Visst, kraftverkskonstruktionerna lär kunna energieffektiviseras i framtiden, men samtidigt blir brytningen svårare ju djupare vi får söka, vilket äter upp den effektiviseringen.

Farligt ur konflikt- och terrorsynpunkt
Redan i dag pungar vi skattebetalare ut stora medel för säkerheten runt våra kärnkraftverk. Samtidigt vet vi att demokrati är en färskvara, och vi vet ingenting om hur vårt land ser ut om 200 år, 500 år eller 1000 år. Redan i dag förbjuder vi länder som Iran att anrika och hantera uran, skälet sägs vara ur säkerhetssynpunkt. Vem säger att de delar av världen som i dag präglas av demokrati om 500 år inte kan komma att härjas av terrorister. Nej, lika lite som Gustav Vasa hade någon kännedom om hur 2000- talets Sverige skulle komma att te sig, lika lite lär vi kunna förutsäga vad som händer efter oss. Det är en enorm risk, som kärnkraftslobbyisterna är beredda att ta för våra barns framtid, bara för en sketen kraftprodudktion.

Brytningen är smutsig
Ett argument som inga förespråkare någonsin bemöter, eftersom de inte någonstans kan finna rapporter som motbevisar det faktum att skolor fått evakueras, att medellivslängden förkortats, och nationella minoriteter utnyttjats i arbetet med att bryta uran.

I exempelvis Port Hope, Kanada, fick St Marys skola utrymmas för 20- talet år sedan, på grund av extremt hög radioaktiv strålning. Man hade använt radioaktivt slagg till att jämna ut tomter och husgrunder med. Detta fick saneras via skattebetalarna, trots att skulden låg på ett multinationellt företag. Hundratals hem och trädgårdar fick saneras. Men ännu i dag finns över 200.000 ton av radioaktiva slaggprodukter liggande helt öppet, i raviner och chaktrester, och än i dag springer barnen och leker i dessa områden, och exponeras för enorma mängder strålning.

Alternativen innebär bättre rustning för framtiden
Det finns alternativ till kärnkraft. Allt annat är löst snack. För det första - vi kan spara energi. Allt fler energialstrande verksamheter har funnit att man genom enklare åtgärder kan minska både förbrukning och kostnader. Exempelvis har Västra Götalandsregionen minskat sin energiförbrukning med i runda slängar 10% på bara fyra år, trots en ökad verksamhet (när det gäller värmen har man minskat med omkring 20%). Det här är en vinn - vinn- situation. Lägre kostnader - lägre miljöpåverkan.

Sedan har vi det där med sol, vind och vatten. Vindkraften blir mer och mer effektiv. Solenergin blir alltmer en realistisk källa för såväl el- som värmeproduktion. Och vattenkraftens utveckling är minst sagt spännande, inte minst med tanke på alla de vågkraftprojekt som pågår just nu. Till detta kommer biobränslen och ett ökat medvetande hos befolkningen.

Kärnkraften är på väg bort som framtidsalternativ (om det nu ens varit något). Det är bara att inse för Johan Simu, Nils Rundquist och andra kärnkraftförespråkare, att kärnkraften är omständig, dyr, farlig och inte minst fullständigt onödig i ett grönt samhälle, där tekniska innovationer handlar om framsteg och innovationer, i stället för att lappa på sådant som inte går att laga...

Hälsningar Tony


Jag stödjer Angela Aylward som partisekreterare

Precis som ni alla anat (eftersom jag nominerat henne) - Jag stödjer Angela Aylward, Mönldal, i partisekreterarvalet på mp- kongressen under Kristi Himmelfärds- helgen.

image6

Som jag nämnt tidigare - Angela är den kandidat som skulle ha bäst förutsättningar att ena och stärka partiet. Dessutom är hon ung och småbarnsförälder. Vi behöver fler företrädare som representerar den grupp av medborgare där vi är som starkast. Därför - Angela! Nu har hon dessutom blivit med blogg.
Besök henne på:
blogg.mp.se/angelaaylward

Hälsningar Tony

Skrivklåda

I dag har jag lagt ett brev på posten, innehållandes ett bidrag till skrivartävlingen "Slutet på historien", som SVT ordnar. Uppdraget är att med max 1200 ord skriva en avslutning på en av sex berättelser, skrivna av sex av sveriges populäraste författare. Himla kul idé faktiskt. Jag lyckades avsluta en av historierna med 1189 ord, vilket faktiskt bara var ett lyckokast, eftersom jag räknade orden först efter att jag skrivit klart.

Så nu är man med och tävlar. Min avslutning leder till ett lyckligt slut. Jag har själv svårt för mörka och svarta slut, även om jag skrivit några alster för byrålådan därhemma, som helt saknar "happy endings". Men en sådan här solig dag, ja då blir slutet gott, allting gott. Särskilt eftersom man varit ledig hela långa söndagen :-)

Fast ska sanningen fram, så blev det nog inget riktigt slut. Jag är as- sugen på att fortsätta skriva om de människor novellen handlar om. Det känns som att det finns så mycket mer att berätta kring dessa trasiga men godhjärtade själar. Beror nog förmodligen på att den författare jag valde att skriva slutet till, är känd för sina levande personskildringar...

Värmerekorden avlöser varandra

April är känt för att ha varierande väder, så är det. Men för varje år som går blir temperaturtopparna högre och längre, medan svackorna blir kortare och mindre frekventa. 24 grader i Målilla och 18 grader i Umeå är inte en normal temperatur den 15 april. Den globala uppvärmningen gör sig allt mer gällande...

Helgtips

Klassiska radiotävlingen "På minuten" med Ingvar Storm som programledare, gjorde i fjol en  Val- special, med bland annat (mp)- språkröret Peter Eriksson och f d socialministern Ylva Johansson. Programmet är en riktig höjdare, om man vill få sig en stunds skön avkopplande, men hetsig, underhållning. Rekommenderas varmt...

Överbelastning hotar vården när regeringen kräver intyg för sjukersättning

Intyg från första dagen, annars ingen sjukersättning. Det går den borgerliga regeringen ut med i dag. Som anställd i en organisation med ansvar för hälso- och sjukvården kan jag inte annat än att djupt beklaga det ställningstagandet.

I sin jakt på eventuella fuskare kräver regeringen nu på fullt allvar att en febersjuk, magsjuk eller grovt förkyld människa skall pallra iväg sig till vårdcentralen och skaffa intyg. Hur rimmar det med landstings och regioners arbete med att stärka egenvård och telefonrådgivning?

Regeringens förslag kommer innebära att sjuka och behövande människor kommer trängas undan, därför att personer med snabbt övergående åkommer som en magsjuka eller grov förkylning kommer behöva intyg. Horribelt.

Någonstans måste regeringen fråga sig - är det värt att komma åt varenda fuskare till vilket pris som helst? Är det värt till priset av minskad tillgänglighet inom vården, är det värt till priset av de skattehöjningar som landsting och regioner sannolikt kommer tvingas göra för att bygga ut vårdapparaten för att klara en sådan regel?

Snälla regeringen - ta tillbaka!

Försäkringskassans omorganisation riskerar bli ett dråpslag för Borås och Sjuhärad

Jag har hört rykten att Försäkringskassan i framtiden kommer koncentrera nästan all verksamhet i Västra Götaland till Göteborg och Skövde, förutom telefonrådgivningen som hamnar i Lidköping. För Borås och Sjuhärads del är framtiden oviss, möjligen blir ett lokalt kontor kvar i Borås. Om dessa rykten blir verklighet, lär stora delar av det rehabiliteringsarbete som byggts upp gå om intet.

Enligt andra rykten har kommunföreträdare från såväl Sjuhärad som Tvåstadsområdet bemötts på ett inte allt så särskilt välvilligt sätt av Försäkringskassans ansvariga i Göteborg.

Denna omorganisation, och att socialförsäkringsnämnderna avskaffas, bäddar för en oroande utveckling, med tuffare tag och minskad lyhördhet och smidighet.


Kärnkraftslobbyisterna har vaknat igen...

Den debattvilliga studenten J Simu har skrivit en replik på Torbjörn Johanssons förträffliga artikel mot kärnkraft i dagens Borås Tidning.

Han säger sig vara "miljövän för kärnkraft", något som är lika motsägelsefullt som att vara "köttätande vegan". Om Simu koncentrerat sig lite mer på sin omvärld än på sina fysikstudier skulle han upptäcka att medellivslängden bland urbefolkningen i Kanada, och bland de fattiga uranbrytarna i Uzbekistan sjunker och sjunker. Redan nu hör Östersjön till de mest radioaktiva vattnen i världen, vad skulle hända om radioaktiviteten nådde ner till grundvattnet?

Samtidigt tvingas vi skattebetalare subentionera produktion av denna förlegade och osäkra kraftproduktion. Dels går över 60% av allt EU- stöd för energiforskning till just Kärnkraft (kan det ha något samröre med dess farlighet?), dels är kärnkraften som enda kraftkälla befriade från försäkringar.

Fram för marknadsekonomi - låt kärnkraften betala för sin egen forskning, och sina egna försäkringar. Då skulle kärnkraftsindustrin rationalisera bort sig självt.

Det goda livet...

Ett mått på det goda samhället är hur befolkningen mår. I ett gott samhälle har man ett gott liv, helt enkelt. Därför är det oroande att många människor mår psykiskt dåligt. Det säger en del om det samhällsbygge vi skapat. Av och till bör man därför ställa sig frågan om vi ska tvingas anpassa oss efter samhället, eller om samhället skall anpassas efter oss...

Den frågan grunnar jag mycket på, och då menar jag inte bara när det gäller införandet av digital-tv, och avskaffandet av Svensk kassaservice. Nej, de tankarna kommer även fram när jag möter en fattig man som spelar ihop pengar till en kvarting, med sitt dragspel på järnvägsstationen i Mellerud, eller när när jag läser om unga flickor som skär sig och unga pojkar som tar en överdos. Är det ett gott samhälle, när så många människor hamnar utanför och mår dåligt?

Samtidigt - jag skall inte klaga. Jag har verkligen ett gott liv. Att få jobba med något man älskar, att ständigt få vakna upp och känna att den här dagen ska det bli kul att gå till jobbet. Att få flera veckors semester och en hög lön, som gör att man får råd att resa ut i världen och se sig om under lediga stunder. Att ha nära och kära, att ha en familj, att känna delaktighet och tillhörighet. Sannerligen, det är ett gott liv jag lever.

Men är det tack vare vårt samhällsbygge jag lever mitt goda liv, eller gör jag det trots att samhället ser ut som det gör? Jag vet inte, faktiskt. Men det är något att fundera på...

Öbloggaren Nicklas

Partiets kommun- och regionsamordnare, Nicklas Attefjord, Öckerö, har kommit igång med full fart på sin bloggsida. Här kommer länken för dig som vill läsa mer:  http://obloggarn.blogspot.com/

Den där Obama

Den process som pågår i USA med att ta fram kandidaterna till nästa presidentval är spännande att följa. Speciellt bland demokraterna, där huvudkandidaterna som just nu sållas fram verkar bli Hillary Clinton, Jonathan Edwards och Barack Obama. Av de tre kandidaterna företräder såväl Clinton som Obama diskriminerade grupper (Clinton kvinnor och Obama amerikaner med ursprung från Afrika).

Barack Obama verkar vara en intressant och frisk fläkt i de båda mitten- högerpartierna som är ledande i USA. I helgen tydliggjorde han för sin utrikespolitik:
 - När jag vinner kommer omvärlden åter få känna att USA är villigt att samarbeta.

Det, och det faktum att en växande del av den amerikanska befolkningen tröttnat på Bush junior och hans trojka i Vita Huset, bådar gott för framtiden.


Glad påsk!

Har suttit i kväll och renskrivit anteckningar. Skulle egentligen varit och umgåtts med några partikompisar, men har feber, snuva, hosta och en massa annat elände. Typiskt att man ska bli dålig när det blir ledighet. Sist det hände var under nyårshelgen - jag börjar se ett samband...

Annars pågår det regionala budgetarbetet för fullt. Och det känns som vi är något riktigt bra på spåren, i vårt arbete den här gången. Birgitta och Göran har tillfört en nytändning för (mp) på regional nivå, och gruppen präglas av en gemenskap och vilja att göra något riktigt bra - och jag tror att de uppdrag vi föreslår kommer bemötas med både respekt och entusiasm från de andra partierna. Gótt lag, som islänningarna skulle säga...

Vill passa på att önska alla läsare en trevlig påskhelg. Ut i solen och njut! Det ska jag göra, snörvel och feber till trots. 

Varje dag är ett liv och varje minut en möjlighet att göra något bra av livet !

Hälsningar Tony
(som nu tar ledigt från bloggandet till annandagens kväll)

När det brinner i knutarna...

Just nu pågår en form av vandalisering i trakterna runt Borås som är bedrövlig. I området kring Sandared har bland annat ett flertal olika föreningsstugor för fotboll, jakt och friluft mfl, samt järnvägsmagasinet i centrala byn, fått krossade rutor och inbrott. Polisen tycks ha stått handfallen, och har inte klarat av att sätta dit förövarna, något som fått en pensionerad polis i byn att surna till och börja tala om att inrätta nattliga medborgargarden...

I måndags sattes  jaktstugan i Götebacka (som bara några dagar tidigare drabbats av grov skadegörelse) i brand.

En av de personer som är aktiva i klubben ringde brandkåren, men fick till svar att de inte hade tid att komma, men att de eventuellt skulle ringa tillbaka lite senare. Just ett snyggt svar, när det bokstavligen brinner i knutarna...

Eftersom markerna är torra, var den stackars mannen oroad över att branden skulle sprida sig ut över nejderna, och sprang för att hämta hjälp. Min pappa, och de andra snickarna som jobbade med att resa villor någon kilometer från jaktstugan, fick släppa allt vad de hade till hands, och springa för att hjälpa till med släckningen.

I dag rapporteras det om skogsbränder utanför Svaneholm. Jag hoppas att de som rapporterade in om den branden, inte fick till svar att brandåren inte hade tid, men att de eventuellt skulle höra av sig senare...

- - -

När man möter sådana här historier i vardagen, så kan man ju undra hur det har blivit såhär... Hur kunde det ske, att sunt förnuft och förmåga att skrida till handling ersatts av byråkrati och någon form av inkonsekvent beredskap som främst utformas utifrån uppdiktade hot om terrorattentat?

När polisen och brandkåren sviker landsbygden, 10 km från centrala Borås, hur ska man då upprätthålla medborgarnas förtroende för det offentliga samhället? Och är det inte just bristen på tilltro till vårt gemensamma, som utgör grogrund för ett ökat missmod och ett växande förakt?


Bakom lykta dörrar - då och nu...

NU:
- Talangen är inte att hon tillför kunskaper och erfarenheter. Men hon kan kommunicera.
(Göran Persson 1998 i ett förtroligt samtal med Eric Fichtelius, angående blivande S- ledaren Mona Sahlin)

DÅ:
- Jag kan inte fatta hur någon som brukar uttrycka sig så oförståndigt ändå med sådan klarhet kan framföra vad han vill ha sagt.
(Kejsar Augustus ca år 10 e.kr i ett förtroligt brev till hustrun Livia, angående blivande kejsar Claudius)


Källhänvisning:

NU: SVTs dokumentära skvallerprogram, inspelat 1996-2006: 
"Ordförande Persson", avsnitt 1


DÅ: Suetonius dokumentära skvallerbok, skriven omkring år 115:
"De vita Caesarum" , biografin om Claudius, fjärde kapitlet


Västra Götalandsregionen byter majoritet, (mp) + allianspartierna = sant

Efter en tids förhandlingar, bland annat gällande kollektivtrafikens utveckling, beslutade Miljöpartiets regionfullmäktigegrupp under söndagsförmiddagen att gå med i en majoritetskonstellation bestående av (m), (kd), (fp), (c) och (mp), en fempartiallians i Västra Götalandsregionen.

Partierna har funnit beröringspunkter när det gäller satsningar på komplementärmedicin, en strykning av skulderna för Dalslands folkhögskola, och en gemensam syn vad gäller prioriteringen av Hamnbanan i Göteborg. Vidare föreslås en satsning på att göra sjukhuset i Lidköping till regionens nästa universitetssjukhus. Partierna väntas skriva under överenskommelsen senare i dag, 1 april.